2017.04.02 Cali Hãy bớt hiểu biết, giảm ý tưởng và đừng tưởng tượng về nhau và trong quan hệ với con người để cho con tim cất tiếng nói yêu thương