2017.04.04 Cali Tập lớn lên bằng chăm nom người khác mạnh mẽ mỗi ngày để tìm lại gương mặt thật của mình