2017.04.24 Cali Xóa những ám ảnh trong lòng cho cả trẻ thơ và người lớn